Een ogenblik geduld a.u.b.

Leeswijzer

Wat zie je?

Achter ieder thema hangt een dashboard, een soort profiel van de gemeente of wijk/dorp. In één oogopslag kun je zien hoe het er in die gemeente of wijk of dorp voor staat. Kleuren in de dashboards geven aan of het cijfer gunstig (groen) of ongunstig (rood) afwijkt van het gemiddelde in Zeeland. Het dashboard geeft dus vooral informatie over hoe de gemeente, de wijk of het dorp het doet ten opzichte van Zeeland.

Als een cijfer niet veel afwijkt van het gemiddelde wil het natuurlijk niet zeggen dat er niets aan de hand is. Neem bijvoorbeeld overgewicht: als het gemiddelde in Zeeland 50% is en in een gemeente 48% dan wijkt dit niet veel af, maar het percentage overgewicht is nog steeds hoog.

Wat kun je ermee?

De Zeelandscan geeft snel een beeld van de leefbaarheid en gezondheid in een gebied. Het laat goed zien welke problemen er vooral in het gebied spelen, en wat de sterke punten zijn. Het is daarmee een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid in de wijk, het dorp of de gemeente te verbeteren. 

Met de Zeelandscan kunnen deze partijen met elkaar in gesprek gaan. Herkennen bewoners het beeld dat de Zeelandscan laat zien? Zijn er bijvoorbeeld inderdaad veel eenzame mensen, is er veel onveiligheid, zijn er weinig vrijwilligers? En hoe komt dat dan volgens hen? En vooral, hoe kunnen we er samen voor zorgen dat dit verbetert? 

Wat is de basis?

De indeling in thema’s van de Zeelandscan is gebaseerd op het Health Determinants Model. In dit model staan allerlei zaken gerangschikt die invloed hebben op de gezondheid van inwoners. Hoe dichter de ring bij de binnenste cirkel (‘inwoners’), hoe groter de invloed die iemand hier zelf op kan uitoefenen. Al deze factoren beïnvloeden elkaar, dit is in het plaatje met pijlen weergegeven. De gezondheid van inwoners in een wijk of dorp bepaalt de vraag naar ondersteuning, wonen, welzijn en zorg in dat gebied. Het Health Determinants Model is vertaald naar een themaboom die de basis vormt van de Zeelandscan.