Een ogenblik geduld a.u.b.

Gezondheidsonderzoek 2016

door Hing Cheung Li

De GGD Zeeland start deze week met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Zeeuwse inwoners. 26.000 Zeeuwen van 19 jaar of ouder krijgen een brief thuis met een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over gezondheid, leefstijl, mantelzorg, zelfredzaamheid, en zorg- en welzijnsvoorzieningen. GGD Zeeland voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de Zeeuwse gemeenten. De resultaten gebruiken de gemeenten voor hun lokale gezondheidsbeleid.

De mensen die een uitnodiging ontvangen zijn willekeurig gekozen uit de gemeentelijke basisadministratie. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Alleen mensen die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen kunnen meedoen.

Wat wordt met de gegevens gedaan?

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de Zeeuwse bevolking over hun gezondheid en de voorzieningen daaromheen. Deze gegevens gebruikt de gemeente vervolgens voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven en te kunnen meedoen aan de samenleving? Zijn er veranderingen vergeleken met eerdere onderzoeken? Komen er in Zeeland problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Of doen we het juist beter? De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden in 2017 bekend gemaakt en zullen daarna ook verwerkt worden in de ZeelandScan.

Vergelijking met andere regio’s

Alle GGD’en in de Nederland voeren deze maand dit Gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor is het mogelijk de resultaten van Zeeland met andere regio’s te vergelijken. De GGD’en voeren het onderzoek uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).