Een ogenblik geduld a.u.b.

Kwart jongvolwassenen keert terug naar Zeeland

door Monique Nieuwenhuize

Jaarlijks verlaten veel Zeeuwse jongvolwassenen de provincie; uiteindelijk keert één op de vier terug naar Zeeland. Dit blijkt uit de Jeugdmonitor Zeeland, die in 2016 voor de vierde keer werd gehouden onder de Zeeuwse 21-23 jarigen. Jongvolwassenen die terugkeren doen dit meestal binnen zes jaar na hun vertrek uit Zeeland. De kans dat zij na die zes jaar terugkeren is klein.

Terugkeer
Een kwart van de jongvolwassenen die zijn weggegaan uit Zeeland, keert op termijn weer terug naar de provincie. Het merendeel doet dit binnen zes jaar na vertrek, vermoedelijk omdat zij voortijdig stoppen met hun studie of hun studie hebben afgerond. Het percentage dat terugkomt is al jaren stabiel. Veel jongvolwassenen geven aan dat familie en vrienden de voornaamste redenen zijn om in Zeeland te willen wonen. Andere belangrijke factoren die Zeeland aantrekkelijk maken voor jongvolwassenen zijn het hebben van een baan in de provincie en het unieke Zeeuwse landschap. Als de jongvolwassenen binnen zes jaar na vertrek niet zijn teruggekeerd naar Zeeland, dan is de kans dat zij dit alsnog zullen doen klein.

Populariteit van de oorspronkelijke woongemeente
De oorspronkelijke woongemeente van de jongvolwassenen blijft in trek. Dit blijkt uit het feit dat de meeste jongvolwassenen die terugkeren naar Zeeland zich vestigen in de woongemeente waar zij voor hun vertrek hebben gewoond. Eén op de drie kiest voor een andere gemeente. Vooral de Zeeuwse steden, en de gemeente Middelburg in het bijzonder, blijken aantrekkelijke woonplaatsen te zijn voor teruggekeerde jongvolwassenen.

Maak terugkeer aantrekkelijk(er)
Ondanks het feit dat een kwart van de jongvolwassenen die zijn weggetrokken uit Zeeland op termijn weer terugkeert, blijft het merendeel van hen buiten de provincie wonen. Om terugkeer onder jongvolwassenen te stimuleren, valt het aan te bevelen om hun kansen op de Zeeuwse arbeidsmarkt te vergroten. De verwachting voor de nabije toekomst is dat er meer banen voor jongeren zullen komen door het toenemende aandeel pensioengerechtigden. Het is belangrijk dat jongvolwassenen binnen zes jaar na vertrek enthousiast worden gemaakt voor een terugkeer naar Zeeland. Daarna is de kans klein dat ze nog terug zullen komen. Verder lijkt het zinvol om het aanbod aan hoger onderwijs in Zeeland te vergroten en om nieuwkomers te trekken door het unieke Zeeuwse landschap te promoten.

Naar de Factsheet Verhuizingen onder jongvolwassenen

Meer informatie
Deze factsheet met alle informatie en uitkomsten, en alle andere onderzoeken van de Jeugdmonitor Zeeland, zijn ook te vinden op de pagina Jeugd van ZB| Planbureau.