Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe publicaties Jeugdmonitor Zeeland

door Monique Nieuwenhuize

De Jeugdmonitor Zeeland heeft 3 nieuwe themarapporten gepubliceerd over kinderopvang, leesgedrag en bibliotheekgebruik Zeeuwse Jeugd en opvoeden en opgroeien in het gezin.

U kunt de themarapporten bekijken via onderstaande links.

Kinderopvang
Steeds meer gezinnen met jonge kinderen maken gebruik van een combinatie aan kinderopvang. Voorheen maakten zij van vooral gebruik van één vorm van opvang, zoals of het kinderdagverblijf, of de betaalde oppas, of de onbetaalde oppas door familie en bekenden.

Leesgedrag en bibliotheekgebruik Zeeuwse jeugd
Analyse van de Jeugdmonitorgegevens wijst uit dat zich een afname van de leesfrequentie manifesteert onder Zeeuwse scholieren in het voortgezet onderwijs en onder jongvolwassenen. Onder jonge kinderen en basisschoolleerlingen is dit niet het geval. Onder 3-4 jarigen is zelfs sprake van een toename van het aandeel kinderen dat zelf leest, dan wel wordt voorgelezen. Bij basisschoolleerlingen zien we ook een lichte stijging.

Opgroeien en opvoeden in het gezin
Het themarapport biedt inzicht in hoe jonge kinderen in Zeeland opgroeien en opgevoed worden. De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de Jeugdmonitor Zeeland dat in 2017 voor de vijfde keer is gehouden onder ouders van 3 en 4 jarigen.