Een ogenblik geduld a.u.b.

Opvoeden en corona

door Theresa Besuijen

ZB| Planbureau is het nieuwe jaar 2021 gestart met een bijdrage aan de themapublicatie Gezond in Zeeland van lectoraat Healthy Region (Hogeschool Zeeland). De publicatie bevat onderzoeksartikelen over een bewogen jaar op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, blikt terug en kijkt vooruit. ZB| Planbureau voerde in het najaar van 2020 het cyclische vragenlijstonderzoek van Jeugdmonitor Zeeland uit onder Ouders van Jonge Kinderen. De uitbraak van de globale pandemie in het voorjaar gaf aanleiding tot het stellen van een aantal vragen over corona in relatie tot opvoeding. Een analyse op dit thema leidde tot interessante uitkomsten.

In totaal 1.125 Zeeuwse ouders met een kind van drie of vier jaar namen deel aan de uitvraag in oktober 2020. De vragen over corona behandelden zowel de positieve als de negatieve gevolgen op de opvoeding van jonge kind(eren). Hierbij valt te denken aan meer quality time met het gezin en nauwer contact, maar ook meer spanningen in huis of juist minder aandacht voor elkaar. Na analyse blijkt dat ouders beide gevolgen wel degelijk ervaren. De positieve effecten lijken nadrukkelijker aanwezig in het gezin van de ondervraagden.

Maar zijn ouders die voltijds werken en dus werk en zorgtaken moesten combineren ook zo positief? Opvallend genoeg zijn er geen verschillen tussen voltijds werkende ouders en gezinnen met een andere arbeidsverdeling. De positieve en negatieve gevolgen wijken niet significant af wanneer we de antwoorden van ouders met diverse arbeidstijden vergelijken. Dit kan wijzen op een stuk flexibiliteit van de ouders. Maar wellicht ook op mogelijkheden die werkgevers hebben geboden om werktijd alternatief in te delen en zo zorgtaken of thuisonderwijs op te vangen.

Lees het volledige artikel hier.