Een ogenblik geduld a.u.b.

Resultaten gezondheidsmonitor 2016/2017

door Monique Nieuwenhuize

In 2016/2017 heeft de GGD Zeeland de Gezondheidsmonitor uitgevoerd onder Zeeuwse volwassenen. Uit de resultaten blijkt dat de eenzaamheid onder Zeeuwse ouderen hoog is en dat angststoornissen en depressie onder 19-64 jarigen de laatste jaren zijn gestegen. Positief is dat het aantal rokers is gedaald en dat Zeeuwse ouderen steeds meer lichamelijk actief zijn. De Gezondheidsmonitor is uitgevoerd in opdracht van de Zeeuwse gemeenten. Ruim 9.000 Zeeuwen hebben meegedaan aan het onderzoek. Gemeenten gebruiken de resultaten voor hun gemeentelijk gezondheidsbeleid. De resultaten van de gezondheidsmonitor zijn te vinden in de ZeelandScan.

Welzijn
Van de Zeeuwse ouderen is 53% eenzaam, terwijl dit landelijk gezien 48% is. 11% van de ouderen zijn zelfs (zeer) ernstig eenzaam te noemen. Dit aantal is hoger dan vier jaar geleden, toen was het nog 9%. In absolute aantallen betekent dit een toename van 2.500 ernstig eenzame ouderen in vier jaar tijd.

Van de 19-64 jarigen heeft 40% een matig en 6% een hoog risico op een angststoornis of depressie. Vergeleken met vier jaar geleden is met name het aantal mensen met een matig risico gestegen: van 30% naar 40%. Ook hebben meer mensen nu met stress te maken. Vier jaar geleden was dit nog 11%, nu is dit gestegen naar 15%.

Leefstijl
De overgewichtcijfers zijn nog steeds hoog maar stabiel. 48% van de 19-64 jarigen en 59% van de 65-plussers heeft overgewicht. 65-plussers zijn de laatste jaren steeds meer lichamelijk actief. Nu voldoet 77% van de ouderen aan de beweegnorm, vier jaar geleden was dit 71%. Samen met Friesland heeft Zeeland hiermee het hoogste percentage ouderen die lichamelijk actief zijn. Verder blijkt het aantal rokers afgenomen te zijn. Onder 19-64 jarigen van 25% naar 22%. Deze trend is ook landelijk te zien.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Het aantal vrijwilligers en mensen die mantelzorg geven is in de afgelopen jaren flink gestegen. Onder 19-64 jarigen is het vrijwilligerswerk gestegen van 29% naar 34% en bij ouderen van 27% naar 31%.

Het aantal mantelzorgers onder 19-64 jarigen is de laatste zeven jaar verdubbeld: van 10% in 2009 naar 21% in 2016. Van alle GGD-regio’s is Zeeland de regio met het hoogste percentage mantelzorgers. Met de toename van het aantal mantelzorgers neemt ook het aantal mensen toe dat zich zwaar belast voelt door de zorg. Zeeland telt volgens de Gezondheidsmonitor nu ruim 6.600 zwaar belaste mantelzorgers van 19 jaar en ouder.

Verder onderzoek
De komende maanden zal de GGD op een aantal thema’s verder onderzoek doen. Deze resultaten worden ook gepubliceerd op de ZeelandScan.