Een ogenblik geduld a.u.b.

Twee op de tien Zeeuwse ouderen weet onvoldoende van internet

door Monique Nieuwenhuize

Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten, organiseert Stichting Lezen en Schrijven in de week van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. Digitale vaardigheden zijn onderdeel van de basisvaardigheden (lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid, rekenen en digitale vaardigheden) en essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving.

Steeds meer contacten en dienstverlening vinden plaats in de digitale wereld (bijvoorbeeld aanvragen zorgtoeslag of regelen bankzaken). Voor velen is dit geen probleem, maar bepaalde groepen waaronder ouderen hebben (nog) geen goede digitale vaardigheden. Zij kunnen zich minder goed zelf redden en raken steeds meer in isolement. Eenzaamheid kan het gevolg zijn.

In Zeeland gebruikt 23% van de ouderen (65 jaar en ouder) geen internet (Bron: Gezondheidsmonitor Ouderen GGD Zeeland 2016). Twee op de tien ouderen (21%) geeft aan niets van internet te snappen of weet er onvoldoende van (zie figuur 1). Andere belemmeringen zijn het niet hebben van internet (13%) en bezorgdheid om privacy/veiligheid (12%). Bijna één op de acht ouderen (12%) geeft aan hulp te willen om internet (meer) te gebruiken.

Figuur 1. Belemmeringen om internet te gebruiken bij Zeeuwse ouderen. Bron: Gezondheidsmonitor Ouderen GGD Zeeland, 2016

Omdat bovenstaande cijfers afkomstig zijn uit de Gezondheidsmonitor, een vragenlijst (schriftelijk of digitaal) onder een steekproef van Zeeuwse ouderen, zullen de gepresenteerde cijfers een onderschatting zijn van het werkelijke probleem. Immers de kans dat laaggeletterde ouderen deze vragenlijst hebben ingevuld, is klein.

Meer cijfers over de gezondheid van Zeeuwse ouderen kunt u vinden in de tabellenboeken van de Gezondheidsmonitor.