Een ogenblik geduld a.u.b.

Twintig jaar monitoring van de Zeeuwse jeugd

door Theresa Besuijen

Sinds 2001 brengt de Jeugdmonitor Zeeland de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart. Twintig jaar kijken naar opgroeien en opvoeden in Zeeland geeft een interessante kijk op veranderingen in de leefwereld van ouder en kind door de jaren heen. ZB| Planbureau staat stil bij dit jubileum door de belangrijkste inzichten uit de afgelopen twintig jaar te bundelen en samen te vatten in een jubileumpublicatie.

Bijna 50.000 Zeeuwse ouders, kinderen en jongvolwassenen hebben in de afgelopen twintig jaar meegewerkt aan de onderzoeken van de Jeugdmonitor Zeeland. De gegevens bieden een beeld van de mate waarin zij veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

In de Jeugdmonitor draait het om de meningen en ervaringen van de Zeeuwse jeugd en hun ouders. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd over hun leefwereld en hun welzijn. In de afgelopen twintig jaar zijn veel positieve ontwikkelingen te zien onder Zeeuwse kinderen en jongeren. Jongeren voelen zich over het algemeen gezond, groeien overwegend prettig op, zijn (sociaal) actief en zijn steeds hoger opgeleid. De positieve ontwikkelingen rond deze sociale indicatoren zien we ook onder Nederlandse jongeren in het algemeen terug. Dit staat, zowel landelijk als in Zeeland, in contrast met de landelijke trend van toenemend gebruik van Jeugdzorg. Dit lijkt paradoxaal; enerzijds gaat het goed met de jongeren op het gebied van sociale indicatoren en anderzijds doen tegenwoordig meer jongeren beroep op professionele jeugdzorg. Meer onderzoek is nodig op dit thema en de relatie tussen jeugdzorg en sociale indicatoren van de jeugd. Hier pleit ook het CBS voor in een reflectie ten aanzien van de resultaten van de landelijke Jeugdmonitor.

De lange looptijd maakt de Jeugdmonitor Zeeland binnen Nederland uniek in haar soort. De informatie van de afgelopen twintig jaar geeft inzicht in trends waar beleidsmakers op in kunnen spelen. De resultaten uit de Jeugdmonitor helpen het gesprek te voeren over successen, achterblijvende resultaten en verbeteracties ten aanzien van het regionale jeugdbeleid.

De Jeugdmonitor is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de dertien Zeeuwse gemeenten, onderwijsinstellingen, GGD Zeeland en instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam zijn.

Lees de volledige rapportage.