Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Swipen en streamen: zo gaan Zeeuwse ouders daarmee om

  Van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 april zijn het de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze dagen wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de mediaopvoeding van jonge kinderen tot 6 jaar. Die kleintjes weten hun weg in de digitale wereld maar al te goed te vinden. Dat kan schattig zijn, goed voor de ontwikkeling of komt ouders soms simpelweg goed uit. Maar er zijn ook nadelen aan dat swipen en streamen schuilgaan. Hoe gaan Zeeuwse ouders om met schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op?

 • -

  Twintig jaar monitoring van de Zeeuwse jeugd

  Sinds 2001 brengt de Jeugdmonitor Zeeland de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart. Twintig jaar kijken naar opgroeien en opvoeden in Zeeland geeft een interessante kijk op veranderingen in de leefwereld van ouder en kind door de jaren heen. ZB| Planbureau staat stil bij dit jubileum door de belangrijkste inzichten uit de afgelopen twintig jaar te bundelen en samen te vatten in een jubileumpublicatie.

 • -

  Opvoeden en corona

  ZB| Planbureau is het nieuwe jaar 2021 gestart met een bijdrage aan de themapublicatie Gezond in Zeeland van lectoraat Healthy Region (Hogeschool Zeeland). De publicatie bevat onderzoeksartikelen over een bewogen jaar op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, blikt terug en kijkt vooruit. ZB| Planbureau voerde in het najaar van 2020 het cyclische vragenlijstonderzoek van Jeugdmonitor Zeeland uit onder Ouders van Jonge Kinderen. De uitbraak van de globale pandemie in het voorjaar gaf aanleiding tot het stellen van een aantal vragen over corona in relatie tot opvoeding. Een analyse op dit thema leidde tot interessante uitkomsten.

 • -

  Zeeuwse ouders met jonge kinderen in beeld

  ZB| Planbureau start begin oktober het terugkerend Jeugdmonitor Zeeland onderzoek onder ouders van jonge kinderen. Het onderzoek wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden. Het geeft een beeld over de ontwikkelingen en uitdagingen waar Zeeuwse ouders mee te maken krijgen.

 • -

  Onderzoek onder jongvolwassenen in Zeeland

  Op 4 juni start Jeugdmonitor Zeeland van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland een onderzoek onder jongvolwassenen in Zeeland. Het onderzoek wordt voor de vijfde keer gehouden in opdracht van de Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland. Eerdere onderzoeken onder jongvolwassenen vonden plaats in 2004, 2008, 2012 en 2016. De vragenlijst omvat verschillende thema’s zoals werk, opleiding, wonen en vrije tijd.

 • -

  Twee op de tien Zeeuwse ouderen weet onvoldoende van internet

  Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten, organiseert Stichting Lezen en Schrijven in de week van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. Digitale vaardigheden zijn onderdeel van de basisvaardigheden (lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid, rekenen en digitale vaardigheden) en essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving.

 • -

  Nieuwe publicaties Jeugdmonitor Zeeland

  De Jeugdmonitor Zeeland heeft 3 nieuwe themarapporten gepubliceerd over kinderopvang, leesgedrag en bibliotheekgebruik Zeeuwse Jeugd en opvoeden en opgroeien in het gezin.

 • -

  Resultaten gezondheidsmonitor 2016/2017

  In 2016/2017 heeft de GGD Zeeland de Gezondheidsmonitor uitgevoerd onder Zeeuwse volwassenen. Uit de resultaten blijkt dat de eenzaamheid onder Zeeuwse ouderen hoog is en dat angststoornissen en depressie onder 19-64 jarigen de laatste jaren zijn gestegen. Positief is dat het aantal rokers is gedaald en dat Zeeuwse ouderen steeds meer lichamelijk actief zijn. De Gezondheidsmonitor is uitgevoerd in opdracht van de Zeeuwse gemeenten. Ruim 9.000 Zeeuwen hebben meegedaan aan het onderzoek. Gemeenten gebruiken de resultaten voor hun gemeentelijk gezondheidsbeleid. De resultaten van de gezondheidsmonitor zijn te vinden in de ZeelandScan.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Kwart jongvolwassenen keert terug naar Zeeland

  Jaarlijks verlaten veel Zeeuwse jongvolwassenen de provincie; uiteindelijk keert één op de vier terug naar Zeeland. Dit blijkt uit de Jeugdmonitor Zeeland, die in 2016 voor de vierde keer werd gehouden onder de Zeeuwse 21-23 jarigen. Jongvolwassenen die terugkeren doen dit meestal binnen zes jaar na hun vertrek uit Zeeland. De kans dat zij na die zes jaar terugkeren is klein.

 • -

  Binge drinken afgenomen onder Zeeuwse 21-23-jarigen

  Het aantal jongvolwassenen dat binge drinkt is afgenomen tussen 2012 en 2016: van 56% naar 51%. Dat blijkt uit de Zeeuwse Jeugdmonitor die afgelopen jaar voor de vierde maal is gehouden onder 21-23-jarigen. Ondanks deze afname blijft de helft van de jongvolwassenen (51%) aan binge drinken doen.

 • -

  Zeeuwse scholieren gezonder met groen in de buurt

  Zeeuwse scholieren die in de buurt van groen wonen, zoals een bos, park of natuurgebied, zijn gezonder. Dit is één van de bevindingen van het onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland dat ZB| Planbureau in samenwerking met de GGD Zeeland heeft uitgevoerd. Groenvoorzieningen zorgen voor een beter leefklimaat, gezondere lucht en zetten jongeren aan tot sporten en het ontmoeten van leeftijdsgenoten.

 • -

  Welkom op de ZeelandScan!

  De ZeelandScan is een database waarmee u zelf aan de slag kunt gaan met indicatoren en cijfers over de leefbaarheid en gezondheid  in Zeeland. De ZeelandScan is het resultaat van een samenwerking tussen GGD Zeeland, ZB|Planbureau en Robuust.

 • -

  Gezondheidsonderzoek 2016

  De GGD Zeeland start deze week met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Zeeuwse inwoners. 26.000 Zeeuwen van 19 jaar of ouder krijgen een brief thuis met een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over gezondheid, leefstijl, mantelzorg, zelfredzaamheid, en zorg- en welzijnsvoorzieningen. GGD Zeeland voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de Zeeuwse gemeenten. De resultaten gebruiken de gemeenten voor hun lokale gezondheidsbeleid.

 • -

  Zeeuwse tieners gezonder gewicht dan Zeeuwse kleuters

  Het merendeel van de Zeeuwse jeugd heeft een gezond gewicht, namelijk zes op de tien kleuters, zeven op de tien basisschoolkinderen en acht op de tien scholieren.