Een ogenblik geduld a.u.b.

Zeeuwse scholieren gezonder met groen in de buurt

door Monique Nieuwenhuize

Zeeuwse scholieren die in de buurt van groen wonen, zoals een bos, park of natuurgebied, zijn gezonder. Dit is één van de bevindingen van het onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland dat ZB| Planbureau in samenwerking met de GGD Zeeland heeft uitgevoerd. Groenvoorzieningen zorgen voor een beter leefklimaat, gezondere lucht en zetten jongeren aan tot sporten en het ontmoeten van leeftijdsgenoten.

Uit de Jeugdmonitor Zeeland, voor de vierde keer gehouden onder scholieren van de derde klas van het voortgezet onderwijs, blijkt dat ongeveer vier op de vijf Zeeuwse scholieren zich gezond voelt. Overgewicht komt bij ongeveer één op de tien scholieren voor en ongeveer één op de twintig kampt met emotionele problemen. In vergelijking met voorgaande jaren is dit niet veranderd.
In een wijk waar geen groen aanwezig is, voelt 79% van de scholieren zich gezond. In een wijk waar volop groen aanwezig is, is dit significant hoger, namelijk 83%. Daarnaast leidt meer groen in de wijk ook tot minder overgewicht. Het verschil in het aandeel scholieren met overgewicht is bijna 5%-punt tussen een wijk met en een wijk zonder groen. Deze verschillen blijven bestaan als rekening wordt gehouden met de achtergrondkenmerken van de scholieren en de samenstelling van de woonwijk (o.a. het opleidingsniveau, sociaal-economische status en de gezinssamenstelling). Ook is in het onderzoek gekeken naar de invloed van de kust, zeearmen en meren op de gezondheid van scholieren. De nabijheid van deze ‘blauwvoorzieningen’ heeft geen invloed op de mate waarin scholieren zich gezond voelen, hun gewicht en hun emotionele gesteldheid.

“De resultaten uit dit onderzoek zijn belangrijk voor ons omdat dit ons handvatten biedt om de gezondheid van Zeeuwse jongeren positief te beïnvloeden” stelt Leonie Ernst van de GGD. “Het is belangrijk om jongeren meer in aanraking te brengen met groen”. “Dit kan onder andere door te zorgen voor meer groen in en rond de school of door te zorgen voor veilige en aantrekkelijke toegangsroutes naar groen”. Leonie Ernst heeft nog een advies: “Wat het beste werkt is om dit samen met hen te doen: ontwerp je eigen groen hangplek of ontwerp je eigen pop-up park. Zo voelen de jongeren zich meer betrokken”.
De bevindingen van het onderzoek worden later dit jaar toegelicht tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Natuur en Gezondheid’ in De Biesbosch. Download hier de factsheet met alle informatie en uitkomsten.