Een ogenblik geduld a.u.b.

Zeeuwse tieners gezonder gewicht dan Zeeuwse kleuters

door Hing Cheung Li

Het merendeel van de Zeeuwse jeugd heeft een gezond gewicht, namelijk zes op de tien kleuters, zeven op de tien basisschoolkinderen en acht op de tien scholieren.

Onder Zeeuwse kleuters komt ondergewicht vrij veel voor (één op de drie) en onder basisschoolleerlingen (10 jarigen) overgewicht juist wat meer (twee op de tien). Dit is een trend die al meerdere jaren te zien is en constant blijft, aldus onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Gezondheid

De Zeeuwse jeugd voelt zich over het algemeen erg gezond; 93% van de ouders van jonge kinderen vindt dat en 87% van de basisschoolkinderen (groep zes). In het voortgezet onderwijs zijn kinderen iets minder positief over hun gezondheid (82%), dit geldt vooral voor meisjes en voor VMBO- leerlingen. Dit is ook landelijk het geval.

Voeding

Jonge kinderen en basisschoolleerlingen ontbijten vrijwel iedere dag terwijl middelbare scholieren wel eens een dag overslaan. Datzelfde geldt voor het eten van fruit en groente. Jongere kinderen eten dat zes van de zeven dagen terwijl middelbare scholieren gemiddeld genomen 5 dagen in de week groente eten en 4 dagen fruit. Kinderen die vaker ontbijten, zijn positiever over hun gezondheid. Maar het aantal keer ontbijten hangt weer af van de omstandigheden waarin kinderen opgroeien zoals laag inkomen en verslaving of depressiviteit van ouders.

Lijnen

Een kwart van de Zeeuwse middelbare scholieren lijnt. Eén op de zeven scholieren is in het afgelopen jaar meer dan 5 kilo afgevallen. Vooral meisjes, allochtonen en scholieren met overgewicht lijnen, maar ook scholieren met ondergewicht. Overgewicht wordt door middelbare scholieren vaker als een probleem ervaren dan ondergewicht. Bijna de helft van de leerlingen heeft wel eens een vreetbui.